အိမ််ဆောက်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်း

7Day News Journal 20 Jun 2019

အိမ််ဆောက်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်း

အောက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် ဇွန်လ ( ၁၇ ) ရက်တွင် ကောက်ယူထားသော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများဈေးနှုန်း
အမျိုးအမည် ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း
ဘိလပ်မြေ(Alpha) တစ်အိတ် ၄,၆၀၀
ဘိလပ်မြေ(Crown) တစ်အိတ် ၄,၄၀၀
ဘိလပ်မြေ(ကြံ့နှစ်ကောင်) တစ်အိတ် ၄၇,၀၀
ဘိလပ်မြေ(ဆင်ဗင်) တစ်အိတ် ၄,၃၀၀
အုတ်(ကုန်းအုတ်-ပထမတန်းစား) တစ်လုံး ၁၀၀-၁၁၈
အုတ်(ကုန်းအုတ်-ဒုတိယတန်းစား) တစ်လုံး ၁၀၀
အုတ်(၈ပေါက်အုတ်)အထိုင်ဈေး တစ်လုံး ၁၀၀
နေပြည်တော်စက်အုတ်(၁၀)ပေါက် တစ်လုံး ၇၅-၈၅
သဲ(အကြမ်း) တစ်ကျင်း ၁၅,၀၀၀
သဲ(အနု) တစ်ကျင်း ၁၂,၀၀၀
ကျောက် တစ်ကျင်း ၄၈,၀၀၀
ကာလာစတီးအမိုးပြား 4angle(0.3mm)အပါး တစ်ပေ ၆၅၀-၅၀၀
ကာလာစတီးအမိုးပြား 4angle(0.312mm) တစ်ပေ ၅၅၀
ကာလာစတီးအမိုးပြား 4angle(0.36mm) တစ်ပေ ၈၀၀
ကာလာစတီးအမိုးပြား 4angle(0.346mm) တစ်ပေ ၉၀၀
ကာလာစတီးအမိုးပြား 4angle(0.42mm) တစ်ပေ ၉၀၀
Two Stars(အနီရောင်) တစ်ပေ ၃၅၀-၃၆၀
ထုံး(၈ ပိဿာအိတ်) တစ်အိတ် ၁,၄၀၀-၁,၆၀၀
အိမ်ရိုက်သံ(2"-4") တစ်ပိဿာ ၁,၅၀၀-၁,၇၀၀
အိမ်ရိုက်သံ(1"1/2") တစ်ပိဿာ ၁,၇၀၀-၁,၈၀၀
အိမ်ရိုက်သံ(1") တစ်ပိဿာ ၁,၇၀၀-၁,၈၀၀

 

Posted By  : Seint Yupar Zaw (www.findpropertymm.com)

 Ref & Photo Credit  : 7DayNews  & Myanmar Builder Guide  June 19 2019