တစ်ပတ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၂ခုခွင့်ပြု

Kumudra 27 Jun 2019

တစ်ပတ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၂ခုခွင့်ပြု   

တစ်ပတ်အတွင်း    နိုင်ငံခြား   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု   အဆိုပြု လုပ်ငန်း      နှစ်ခု၊ အ တည်ပြုလုပ်ငန်း  ၁ဝခု စုစုပေါင်း၁၂ခု   ခွင့်ပြု ခဲ့ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု   ကော်မရှင် ရဲ့ အစည်းအဝေး    အမှတ်စဉ်   (၉/၂၀၁၉)   ကို   ၂၀၁၉ဇွန်လ၁၄ ရက်နေ့က     ရန်ကုန်မြို့၊    သစ္စာလမ်း မှာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ဗ ဏီ များ   ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးမှာ     ပြုလုပ် ပါတယ်။

တစ်ပတ်အတွင်း  နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ် နှံ မှု    ၁၂ခုခွင့်ပြုခဲ့ရာမှာ    မြန်မာနိုင်ငံ   ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က      အဆိုပြုလုပ်ငန်း    နှစ်ခု  နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး     ရင်းနှီးမြှုပ် နှံ မှု   ကော်မတီက   အတည်ပြုလုပ်ငန်း     ၁၀ ခုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့  အတွက်  အခုအစည်းအဝေး ကာ  လအတွင်း      စုစုပေါင်း    လုပ်ငန်း     ၁၂ ခုက နေပြီး     ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိ ကန်ဒေါ် လာ   ၄၆ .၇၈၃  သန်းကို    ခွင့်ပြု၊အ တည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်လုပ်ငန်း တွေ က      ပြည်တွင်းလုပ်သားတွေအတွက်   အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း    ၅၉၄၆ ဦးကို   ဖန်တီးပေးမှာ   ဖြစ်ပါတယ်။   ခွင့်ပြု၊   အ တည်ပြုလုပ်ငန်း  ၁၂ခုဟာ  စက်မှုကဏ္႑ တွေ ပဲဖြစ်တယ်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉    ဘဏ္႑ာနှစ် အောက် တိုဘာ ၁ရက်နေ့ကနေ      ဇွန်လ  ၁၄ရက်နေ့ အထိ    နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြု/   အ တည်ပြုပေးခဲ့မှုဟာ        နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ   မှုလုပ်ငန်း     ၁၈၁ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ     ၁၇၉၃ .၉၄၁  သန်း     ဖြစ်ပါ တယ်။    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု   တိုးမြှင့်ခြင်း အပါ အဝင်     ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုပမာဏဟာ       အမေရိ ကန်   ဒေါ် လာ  ၂၅၆၂ .၁၅၈   သန်းဖြစ်ပါ တယ်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ    ၂၀၁၈ -၂၀၁၉    ဘဏ္႑ာနှစ် အောက်တိုဘာ    ၁ ရက် နေ့ ကနေ    ဇွန်   ၁၄  ရက်နေ့အထိ       ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင်   စုစုပေါင်း   ခွင့်ပြု ပြီး    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု   ပမာဏ   အမေရိကန်   ဒေါ်လာ   ၂၀၁ .၉၂၇   သန်း ဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ( ၉/ ၂၀၁၉)            အပါအဝင်   တစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ သား    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု     အတည်ပြုလုပ်ငန်း   ခြောက်ခုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။    အဲသည်လုပ် ငန်း တွေ  အနက်    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု  ကော်မ ရှင်က     အတည်ပြုလုပ်ငန်း   လေးခု၊   ကရင်ပြည် နယ်    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု  ကော်မရှင် က     အတည် ပြုလုပ်ငန်း တစ်ခုနဲ့    ကယား ပြည်နယ်   ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က     အ တည်ပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုခွင့်ပြုခဲ့ပြီး     ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ပမာဏ     အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ .၉၇၀  သန်း  အပါ  အ   ဝင်  ကျပ်  ၁၉၇၁၉ .၆၈၀ သန်း      ခွင့်ပြုပေးခဲ့ ပါ  တယ်။    အဲသည်လုပ်ငန်းမှာ  ပြည် တွင်း လုပ် သားတွေ  အတွက်     အလုပ်အကိုင်အ ခွင့် အ လမ်းပေါင်း     ၃၆၀  ဦးကို   ဖန်တီးပေးမှာ    ဖြစ်တယ်။  ခွင့်ပြု/ အတည်ပြုလုပ်ငန်း     ခြောက် ခုဟာ   စက်မှုကဏ္႑တစ်ခု၊    ဟိုတယ် ကဏ္႑ သုံး ခုနဲ့   အခြားကဏ္႑ နှစ်ခု  ဖြစ်ပါ တယ်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္႑ာနှစ် အောက် တိုဘာ  ၁ရက်ကနေ     ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့    အထိ   မြန်မာနိုင်ငံသား     ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု   ခွင့်ပြု   / အတည်ပြုပေးခဲ့မှုဟာ     မြန်မာနိုင်ငံ သား    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း    ၁၁၃ခု၊   အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ  ၃၀၉.၂၃ဝသန်းအပါ အဝင်       ကျပ်  ၈၄၁၂၈၂ .၉၆၆ သန်းဖြစ်ပါ တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု  တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင်    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာ   အမေရိကန် ဒေါ် လာ   ၃၇၅ .၃၆၈ သန်း  အပါအဝင်  ကျပ် ၁၀၅၉၀၂၉ .၇၇၅သန်း ဖြစ်ပါတယ်။

Posted By  : Seint Yupar Zaw (www.findpropertymm.com)

 Ref & : Kumudra & Myanmar Builder Guide 27 June  2019

 Photo Credit  : Internet Source