မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော အိမ်ခြံမြေသတင်းများ

ဇွွဲကပင်တောင် ပေါ်တက်နိုင်မည့် ကေဘယ်လ်ကားများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ပြေးဆွဲနိုင...

Myanmar Times | 09 Nov 2019

ဇွွဲကပင်တောင် ပေါ်တက်နိုင်မည့် ကေဘယ်လ်ကားများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ပြေးဆွဲနိုင...

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် >>

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပိတ်သိမ်းသွားသော စက်ရုံများ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် ပြန်လည်လု...

Daily Eleven | 09 Nov 2019

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပိတ်သိမ်းသွားသော စက်ရုံများ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် ပြန်လည်လု...

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် >>

မြန်မာ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှု စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှစ်ခု လက်ရှိတွင် တည်...

Daily Eleven | 08 Nov 2019

မြန်မာ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှု စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှစ်ခု လက်ရှိတွင် တည်...

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် >>

အိမ်ခြံမြေများဈေးတက်လာသော်လည်း အရောင်းအဝယ်အေး

Akone Thi | 08 Nov 2019

အိမ်ခြံမြေများဈေးတက်လာသော်လည်း အရောင်းအဝယ်အေး

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် >>

အငြိမ်းစားယူမည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အိမ်ရာလိုအပ်ချက် ၁၃၀၀၀ ယူနစ်ကျော်...

Daily Eleven | 07 Nov 2019

အငြိမ်းစားယူမည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အိမ်ရာလိုအပ်ချက် ၁၃၀၀၀ ယူနစ်ကျော်...

အသေးစိတ်ကြည့်ရန် >>