55 Results

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

15  သိန်း    

79

တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်ရှိ ငှားရန်ရ...

တောင်ဒဂုံ၊ တိုးကြောင်ကလေးလမ်းသွယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် ( Malihku Real Estate ) တောင်ဒဂုံ၊ တိုး...

Posted on May 7 2019

4800 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

10  သိန်း    

105

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ ငှားရန်ရှိသ...

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ မြေအကျယ် (45x60) ၊ ဂိုဒေါင်သစ်အကျယ် ( 40x50) ၊ ရေမီး၊ Hall type ၊...

Posted on May 7 2019

2000 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

20  သိန်း    

77

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ(၁)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်...

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ(၁) ၊ ဂိုဒေါင် ၊ (၁)၁၅၀x၁၅၀ သိ်န်း၆၀ (၂)၅၀x၇၅ ၊...

Posted on May 7 2019

3750 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

15  သိန်း    

78

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံမှငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Mal...

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ၂ထပ်ဂိုဒေါင် ၊ ပါဝါမီတာ ၊ ရိုးရိုးမီတာ ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန််ကောင်း 15 Ls...

Posted on May 7 2019

2400 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

20  သိန်း    

77

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(M...

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၈၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 20 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon i...

Posted on May 7 2019

4800 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

15  သိန်း    

89

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(M...

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 15Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon in...

Posted on May 7 2019

2400 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

10  သိန်း    

58

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(M...

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon i...

Posted on May 7 2019

2400 ft2

စာချုပ်


Posted on May 7 2019

---

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   အင်းစိန်

200  သိန်း    

53

စက်မှုဇုန်ငှားမည် (ID-6775)

- ​320ft x 150ft Warehouse - 24ft x 41ft 2RC Office Concrete floor around the warehouse and path for...

Posted on Feb 1 2019

48000 ft2

စာချုပ်


Thazin Hnin Htet

Posted on Feb 1 2019

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

30  သိန်း    

53

စက်မူဇုန်ဌားရန်ရှိသည်။ (ID-6631)

တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန် ၊ ဂိုဒေါင် ငှါးမည် -100'✖100' -30 သိန်း (ညှိနှိုင်း) -တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန် ၊ အမှတ...

Posted on Jan 30 2019

10000 ft2

စာချုပ်


Thazin Hnin Htet

Posted on Jan 30 2019

ငှားရန်   -   စက်မှုဇုန်   -   မရမ်းကုန်း

35  သိန်း    

42

စက်မူဇုန်ဌားရန်ရှိသည်။ (ID-6599)

ရေ၊မီး၊office(ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းနှင့်မင်းဓမ္မလမ်းဆုံအနီး)(လမ်းအတွင်း၁၀ဘီးကားအဝင်အထွက်ပြုလုပ်နိုင်...

Posted on Jan 30 2019

7500 ft2

စာချုပ်


Thazin Hnin Htet

Posted on Jan 30 2019